Po povratku s pomladnih počitnic bo potekalo nacionalno preverjanje znanja in sicer:

  • v torek, 4. maja 2021 ob 8.30 (slovenščina za 6. in 9. razred),
  • v četrtek, 6. maja 2021 ob 8.30 (matematika za 6. in 9. razred),
  • v ponedeljek, 10. maja ob 8.30 (angleščina za 6 razred in zgodovina za 9. razred).

Več o namenu in ciljih nacionalnega preverjanja znanja je zapisano v Informaciji za učence starše (informativna brošura Republiškega izpitnega centra): .

Učenci so bili z organizacijo in potekom seznanjeni pred odhodom na počitnice, pri pouku pa so se seznanili s primeri pisnih preizkusov v preteklih letih, strukturo testne pole, naloge so tudi reševali.

Napotke, ki so jih prejeli v pisni obliki, prilagamo:

Po zaključenem nacionalnem preverjanju (po 10. maju 2021), bodo učenci prostovoljno, s soglasjem strašev, reševali spletni anketni vprašalnik, ki bo služil v raziskovalne namene (več o tem v obvestilu).

Dostopnost