1. in 9. razred: Predlog dejavnosti:

Rešuje se na spletu. Po koncu reševanja so takoj dostopni rezultati za vsakega posameznika.

Pogovorite se, kaj so novega izvedeli o sebi, zakaj je pri poklicnem odločanju pomembno, da dobro poznamo sami sebe. Rezultat, ki ga predstavite na parlamentu: kakšen se jim je zdel vprašalnik, kaj so izvedeli o sebi, kateri rezultati prevladujejo v oddelku.

  • vaja Titanik: ugled poklicev. Na tablo zapišete čim daljši seznam poklicev. Razporedite se v skupine. Predstavljajte si, da so na potapljajočem se Titaniku ljudje vseh naštetih poklicev. Vsaka skupina izbere 5 poklicev, ki bi jih vzela na prvi čoln in utemelji odločitev. Predstavitev rezultatov po skupinah in skupna diskusija. Rezultat, ki ga predstavite na parlamentu: kaj ste ugotovili o ugledu poklicev? Kateri poklici naj bi imeli večji ugled? Zakaj?