Šolsko leto 2019/2020

Koordinatorica Zdrave šole: Sonja Koželj-Juhant

Šola ima segmente promocije zdravja že implementirane v procese vzgojno izobraževalnega procesa.

Prednostna naloga v letošnjem letu bo skupek rdeče niti nacionalnega projekta Zdrava šola: “Vzgoja in izobraževanje v realnem in digitalnem svetu.” Ter prednostno nalogo naše šole: “Spletna varnost, digitalna pismenost.” Poimenovali smo jo pod skupnim geslom: ZDRAV VKLOP – “E” ODKLOP. Pod e je mišljeno egocentričnost, emulgatorji v hrani, e naprave, egoizem,…

Člani tima Zdrave šole OŠ Rodica smo pripravili nekaj spodbud za naše učence, učitelje in vse zaposlene na naši šoli: izvedba 5 minutnih odmorov kot promocija gibanja, spodbuda več netekmovalnih športnih programov, spodbuda hoje peš v šolo, promocija ničelne tolerance do nasilja, preprečevanje vseh oblik zasvojenosti…