Po povratku s pomladnih počitnic bo potekalo nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in angleščine (6. r.)/domovinske in državljanske kulture in etike (9. r.). Več: http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/10736/ .