S poukom v šolskem letu 2017/2018 smo zaključili. Šolsko leto je bilo pestro, delovno, polno malih in velikih dogodkov, predvsem pa, tako ocenjujem, zelo uspešno. Učenke in učenci s spričevali, obvestili, priznanji, pohvalami in nagradami izkazujejo svoje letošnje dosežke. Želeli smo, da se veliko naučijo – tako po predpisanem učnem programu kot tudi preko vsebin ter dejavnosti, ki so jih lahko izbirali v interesnih programih, šolah v naravi, podaljšanem bivanju, jutranjem varstvu, projektih in v vsakodnevnih medsebojnih povezavah. Če komu ni šlo po načrtih, naj verjame, da se vedno lahko naredijo spremembe na bolje, že v naslednjem šolskem letu. Pogosto na uspeh gledamo z vidika najboljših ocen in najvišjih dosežkov. Tudi ti so pomembni, vendar najbolj pomemben je vloženi trud, zadovoljstvo ob delu in učenju ter rezultatih, ki so odraz prizadevnosti, delavnosti, medsebojnega sodelovanja in spoštovanja. Za življenje je na koncu pomembno znanje in ne šolske ocene. Vsem učencem in učenkam iskreno čestitam za njihov uspeh in se zahvaljujem njihovim učiteljicam in učiteljem, ker so jih vodili v svet novih znanj, jih učili živeti skupaj, pomagali premagovati ovire, reševali težave ter se skupaj z njimi veselili uspehov.

Vstopamo v počitniški čas. Vsi se moramo odpočiti in si nabrati svežih moči za nove izzive, za novo učenje. Poletje je čas dopustov, preživite jih skupaj. Otroci naj ne posedajo za računalnikom in televizijo, naj vsaj za nekaj časa pospravijo mobilne telefone, naj se veliko gibljejo, se pogovarjajo in družijo, naj veliko berejo. Odrasli smo jim pri tem pomemben zgled.

Posredujemo še nekaj obvestil:

  • Učenci, ki zadnji dan pouka zaradi odsotnosti niso prevzeli šolske dokumentacije, lahko to storijo od 26. junija 2018 dalje v času od 7.00 do 15.00 ure v tajništvu šole.
  • Starši svoje otroke lahko do 30. junija 2018 še vedno prijavite na počitniški program, ki ga bomo v šoli izvajali v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Domžale, in sicer od 16. do 31. avgusta 2018. Informacija ter prijavnica sta objavljeni na šolski spletni strani. Počitniške programe izvajajo tudi druge organizacije in društva (informacijo o tem smo že posredovali, dostopna je tudi na naši spletni strani).
  • Na šolski spletni strani bomo v rubriki »STARŠI – dokumenti« objavili različne obrazce, ki vam bodo pomagali pri pripravi na novo šolsko leto (sezname delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2018/2019, vloga za status športnika in drugo).
  • Če naročila na delovne zvezke niste oddali v šoli, to lahko uredite sami v navedenih knjigarnah/papirnicah ali pa jih kupite kjerkoli drugje.
  • Tisti, ki ste gradiva naročili v Mladinski knjigi, boste paket lahko prevzeli v šoli in sicer v ponedeljek, 27. 8. 2018 od 12.00 do 18.00 ure.
  • Šolsko leto 2018/2019 bomo pričeli v enakem obsegu kot letos (29 oddelkov), šolo bo obiskovalo približno 710 učencev. Delitve oddelkov v tem trenutku niso predvidene.
  • V drugi polovici avgusta bomo objavili urnike za novo šolsko leto, prav tako tudi vse druge informacije, ki jih boste potrebovali za pripravo na novo šolsko leto.

 

Vsem želim prijetne počitnice, pazite na svoje zdravje in varnost – ponovno se srečamo v ponedeljek, 3. septembra 2018.

 

Dostopnost