01/ 721 95 30, Jarše 01/ 724 30 80 os-rodica@guest.arnes.si

Milena Vidovič, ravnateljica (milena.vidovic@guest.arnes.si)

Anica Črne Ivkovič, pomočnica ravnateljice (anica.crne-ivkovic@guest.arnes.si)

Simona Gomboc (kontaktna oseba za oddelke Jarše, simona.gomboc@guest.arnes.si )

Maja Rovanšek, tajnica (os-rodica@guest.arnes.si)

Rado Jereb, obračun položnic (rado.jereb@guest.arnes.si)

Meta Maček, vodja šolske prehrane (meta.dobi@gmail.com)

Sabina Burkeljca, knjižničarka (sabina.burkeljca@guest.arnes.si)

Maja Petek Tomšič, pedagoginja, maja.petek-tomsic@guest.arnes.si

Tjaša Kranjc, pedagoginja (tjasa.kranjc@guest.arnes.si)

Dostopnost