Anketa o prometni varnosti

Vabimo vas, da izpolnite anketo o prometni varnosti. Povezava do ankete.

Prometna varnost

Otrok naj gre v šolo pravočasno, praviloma peš, saj otroci živijo sorazmerno blizu šole. O varni hoji v šolo in iz šole bomo otroke na začetku šolskega leta ponovno poučili, jih seznanili z upoštevanjem pravil v prometu in previdnosti, ko se na poti znajdejo kot pešci ali kolesarji oz. prihajajo in odhajajo v spremstvu starejših oseb. Prvošolčki in drugošolčki naj nosijo rumene rutice, ob slabi vidljivosti vsem otrokom priporočamo tudi  kresničke ali druge odsevnike. Priporočamo, da se o varnosti v prometu večkrat pogovarjate tudi doma in otroka poučite ter skupaj z njim prehodite prometno najbolj varno pot do šole in domov. V načrtu šolskih poti, ki je dosegljiv na šolski spletni strani, predlagamo, katere poti v šolo so varnejše in kje so mesta, kjer velja povečana previdnost.

Varna pot v šolo in domov je odvisna od poučenosti in ravnanja otrok, pa tudi vzgoje in vzorov odraslih ter splošne prometne kulture voznikov in drugih udeležencev.

Prometno varnostni načrt

Namen prometno varnostnega načrta je prispevati k preventivi, ozaveščenosti, ustreznem ukrepanju v prometni situaciji, varnejši poti v šolo in iz nje, pa tudi zmanjšati možnosti, da bi bili učenci morebitni povzročitelji ali udeleženci prometnih nesreč.

Prometno varnostni načrt OŠ Rodica je  dokument,  ki  je namenjen šoli (njenim učencem in zaposlenim), staršem oziroma skrbnikom otrok in lokalni skupnosti.

(povezava do PDF dokumenta)

Načrt šolskih poti

Problematična mesta in odseki šolskih poti

 povezava do Google Maps strani z odseki problematičnih mest