Na sliki: V nekaterih letih smo imeli še posebno veliko mladih raziskovalcev, kot npr.  v šolskem letu 2009/2010.

Na spletni strani OŠ Rodice lahko sledimo raziskovalnim nalogam od leta 2013 dalje. Ker smo s sodelovanjem v programu Mladi raziskovalci Zveze za tehnično kulturo Slovenije začeli v šolskem letu 2002/2003, na tem mestu objavljamo podatke o raziskovalnih nalogah, ki so nastale v obdobju od 2002 do 2013. Pred tem smo raziskovali mline in žage ob Kamniški Bistrici na območju Jarš in Rodice. Na podlagi teh raziskav je izšla knjiga Učna pot ob Mlinščici, Vodne naprave na Mlinščici ter zaton mlinarstva v Jaršah in na Rodici.

Šolsko leto Zap. št. Naslov raziskovalne naloge Učenec/učenka, razred Predstavitve in priznanja
2002/2003 1 Stare hiše v Jaršah in na Rodici Dejan Tesovnik, Andraž Vrhovec, 8. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev
  2 Vodnjaki v Jaršah, na Rodici in Viru Katja Bigec, Katja Klopčič, Tjaša Zupanek, 9. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev
  3 Ohranjenost kozolcev v Jaršah in na Rodici Klemen Kos, Žiga Zupanek, 8. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev, bronasto priznanje ZOTKS
2003/2004 4 Stara hišna imena na Rodici Andraž Vrhovec, Dejan Tesovnik, Dejan Zupančič, 9. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev, zlato priznanje ZOTKS
  5 Življenje v Kofutnikovi domačiji v Srednjih Jaršah Teja Grad, Karmen Moneta, 9. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev, srebrno priznanje ZOTKS
  6 Po sledeh Žagane vode – domžalske mlinščice Tjaša Pele, Sabina Slovenc, Petra Stražar, 8. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev
  7 Spravljanje sena nekoč in danes Klemen Kos, Anže Rus, 9. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev
  8 Kernov mlin v Zalogu pri Cerkljah Maruša Gujtman, Saša Oštir, 9. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev, bronasto priznanje ZOTKS
  9 Rast urbaniziranega podeželskega naselja Vir Eva Rovanšek, Maša Štirn, Urša Urbanija, 9. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev
  10 Kozolci v Jaršah in na Rodici Blaž Komar, Žiga Zupanek, 9. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev
  11 Kratke zgodbe, pregovori in uganke iz starih mlinov Sabina Furar, Ajda Vodlan, Zala Vrbek, 8. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev
  12 Strpnost do drugačnih Nina Savič, 8., Tjaša Bigec, Manca Ravnikar, 7. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev
  13 Telesna odpornost je skrita v sadju Lejla Ikič, Gašper Tumpej, 9. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev, bronasto priznanje ZOTKS
  14 Naše izkušnje z alkoholom Maša Hribar, Martin Plaznik, Jaka Novak, 8. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev
2004/2005 15 Jarška šola med drugo svetovno vojno Tjaša Bigec, Nastja Horvat, 9. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev
  16 Jarška šola po drugi svetovni vojni 1945–1960 Ajda Vodlan, Zala Vrbek, 9. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev
  17 Jarška šola med drugo svetovno vojno in po njej Tjaša Bigec, Nastja Horvat, Ajda Vodlan, Zala Vrbek, 9. razred Zlato priznanje mladih zgodovinarjev ZPMS
  18 Kako so v Mlinščici prale naše babice? Maja Grujič, Andreja Jeretina, 8. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev, zlato priznanje ZOTKS
  19 Svatbena oblačila v 20. stoletju na domžalskem območju Anja Mihelič, Klavdija Slapar, 8. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev
  20 Materni jeziki in narečje na naši šoli Maša Hribar, Maja Ivona Pretnar, 9. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev, srebrno priznanje ZOTKS
  21 Raziskovanje in merjenje lastnosti aceton peroksida Andrej Emanuel Cotman, 9. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev, zlato priznanje ZOTKS
2005/2006 22 Ženske v islamu danes in ohranjanje verske tradicije muslimanskih priseljencev v Sloveniji Tina Hribar, Jasmina Alagić, 9. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev
  23 Prispevek k zgodovini Majdičeve družine v Zgornjih Jaršah Anja Mihelič, Klavdija Slapar, 9. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev, bronasto priznanje ZOTKS
  24 Življenje in delo v Osolinovem mlinu v Srednjih Jaršah Maja Grujič, Andreja Jeretina, 9. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev
  25 Najljubše igrače otrok treh generacij Monika Adler, Tjaša Jerman, Matic Mestek, Tjaša Jerman, Jan Mihelič, Maša Žerjav, 7. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev, srebrno priznanje mladih zgodovinarjev ZPMS
  26 Od jajčeca do paličnjaka Nataša Narat, Špela Velepec, 8. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev
  27 Čokolada – hrana bogov Urška Savič, 8. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev
  28 Skrivnostni DNK Blaž Železnikar, Gašper Bergant, 9. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev
2006/2007 29 Komunikacija na daljavo nekoč in danes Lea Brnot, Maja Rejc, Sara Pavlič, Tina Novak, 8. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev, srebrno priznanje ZOTKS
  30 Oprema Kofutnikove domačije v Srednjih Jaršah Monika Adler, Maša Žerjav, 8. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev
  31 Novo naselje v Spodnjih Jaršah Matic Mestek, Jan Mihelič, 8. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev
  32 Stara hišna imena v Srednjih in Spodnjih Jaršah Tjaša Jerman, Vesna Prašnikar, 8. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev, srebrno priznanje ZOTKS
  33 Nihanje vpete in nevpete kovinske palice Ana Pflaum, Eva Plaznik, Martin Zierenfeld, 8. raz. Območno priznanje mladih raziskovalcev
  34 Ko zazvenijo vodne kapljice Nastja Smolnikar, Sara Gjergek, 8. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev
  35 Primerjava galvanskih členov različnih proizvajalcev Lučka Brunec, Monika Brovč, 8. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev
  36 Verjetnost pri metu kock Katarina Čermelj, 8. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev
  37 Mikrosvet tako in drugače Nataša Narat, Tim Černe, 9. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev
2007/2008 38 Motivacija, vrednote in uspeh športnikov na naši šoli Monika Adler, Maša Žerjav, 9. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev
  39 Slavnostna oblačila na valetah OŠ Rodica v zadnjem desetletju Lucija Gerbec, Nina Moneta, 9. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev
  40 Oblačilna kultura šolskih otrok v Jaršah pri Domžalah nekoč in danes Anja Križar, Luka Repar, Lina Tartara, 7. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev, zlato priznanje ZOTKS, zlato priznanje mladih zgodovinarjev ZPMS
  41 Pri nas pa po slovensko, Imena gostišč v Jaršah, na Rodici, Viru in na Količevem Tjaša Jerman, Vesna Prašnikar, 9. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev, bronasto priznanje ZOTKS
2008/2009 42 Higiena in bolezni otrok in odraslih v Jaršah in okolici od leta 1941 do danes Lina Tartara, Anja Križnar, Tina Juhant, 8. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev, zlato priznanje ZOTKS, zlato priznanje mladih zgodovinarjev ZPMS
  43 Kakšno vodo pijemo? Primerjava pitnih vod s čebulnim testom Timotej Mušič, Boris Adler, 8. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev, srebrno priznanje ZOTKS
  44 Šolske kazni treh generacij učencev Osnovne šole Rodica Luka Repar, 8. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev, bronasto priznanje ZOTKS, zlato priznanje mladih zgodovinarjev ZPMS
  45 Zakaj kamniški vlak vozi še danes? Kamniški vlak v težavnih časih (1968–1978) Špela Hribar, Sabina Komar, 9. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev, srebrno priznanje na natečaju Najboljši učni plakat ŠC Celje, SŠ za elektrotehniko in kemijo
  46 Izseljevanje Jaršanov v Ameriko v začetku 20. stoletja (do leta 1927) Živa Stare, Tajda Lončar, 7. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev, priznanje na natečaju Najboljši učni plakat ŠC Celje, SŠ za elektrotehniko in kemijo
  47 Duša v dveh telesih Maša Velepec, Neža Hrovat, Manca Urek, 9. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev
  48 Shranjevanje jajc nekoč Maja Narandža, Andreja Ručigaj, 9. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev
  49 Pravila deljivosti v nedesetiških sistemih Jan Gnidovec, 8. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev
  50 Raziskovanje vodotoka Kamniške Bistrice Vsi učenci 9. razreda Prva nagrada za raziskovalni projekt na natečaju Vodni detektiv
2009/2010 51 Slovenski misijonarji v Afriki, Humanitarna dejavnost slovenskih misijonarjev na Madagaskarju, v Ruandi, Burundiju, Zambiji in Slonokoščeni obali Maša Marija Vrtačnik, Laura Maučec, 7. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev, zlato priznanje ZOTKS
  52 Poplave, na pomoč! Ukrepi ob poplavah Kamniške Bistrice na domžalskem območju v zadnjih dveh desetletjih Maruška Juhant, Tinkara Cerar, 7. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev, bronasto priznanje ZOTKS, srebrno priznanje mladih zgodovinarjev ZPMS
  53 Operni pevec Anton Šubelj z Rodice (1899–1965) in njegovo prvo potovanje v Ameriko (1928–1929) Nika Grošelj, Lara Tekavc, 7. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev, zlato priznanje ZOTKS
  54 Reklamni oglasi v domžalskih časopisih leta 1925 in danes Anamarija Hribar, Živa Stare, Neža Šabec, 8. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev, srebrno priznanje ZOTKS
  55 Povej, kako se pišeš, pa ti povem, od kod si, Pojavljanje in pomen priimkov učencev OŠ Rodica danes v primerjavi s priimki učencev jarške šole pred stotimi leti Ana Lamberšek, Meta Plaznik, 7. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev, bronasto priznanje ZOTKS
  56 Česa se bojimo? Primerjava strahov predšolskih in šolskih otrok ter odraslih Lea Hrovat, Neža Škofljanc, Urša Štepec, 7. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev
  57 Ali se sosedski odnosi spreminjajo? Sosedski odnosi na domžalskem območju danes in pred petdesetimi leti Boris Adler, Timotej Mušič, Luka Repar, 9. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev, bronasto priznanje ZOTKS, srebrno priznanje mladih zgodovinarjev ZPMS
  58 Ali otroci zavržemo preveč hrane? Žan Grm, 8. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev
  59 Problem PVC vrečk Tina Juhant, Lina Tartara, Lea Smole, 9. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev
2010/2011 60 Facebook in prijateljstvo, Pomen facebooka za učence 9. razreda OŠ Rodica Ana Fatur, Špela Mičunovič, 9. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev, bronasto priznanje ZOTKS
  61 Primerjava kmečkih hiš: Kofutnikova domačija v Srednjih Jaršah in Gmajnarjeva domačija na Sveti Trojici Tinkara Cerar, Maruška Juhant, 8. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev, bronasto priznanje ZOTKS, prva nagrada na natečaju ZOTKS
  62 Angela Janša (1884–1965), Spomini na prvo jarško učiteljico Nika Grošelj, Lara Tekavc, 8. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev, zlato priznanje mladih zgodovinarjev ZPMS
  63 Zrcalce, zrcalce na steni povej, Odnos deklet 8. in 9. razred OŠ Rodica do svojega zunanjega videza Lea Hrovat, Neža Škofljanc, 8. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev
  64 Od kdaj ženske nosijo hlače? Prispevek k oblačilni kulturi žensk v 20. stoletju Anamarija Hribar, Neža Šabec, Živa Stare, 9. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev, bronasto priznanje ZOTKS, zlato priznanje mladih zgodovinarjev ZPMS
  65 Ženski časopis pred stotimi leti in danes Tajda Klopčič, Teja Šabec, 7. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev, srebrno priznanje ZOTKS, zlato priznanje mladih zgodovinarjev ZPMS
  66 Ohranjanje slovenskega narodnega izročila v ZDA Maša Marija Vrtačnik, Urša Štepec, Ana Lamberšek, 8. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev, srebrno priznanje ZOTKS
  67 S šamponom do močnejših las? Meta Plaznik, Laura Stupica Radoš, 8. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev, bronasto priznanje ZOTKS
2011/2012 68 Vpliv računalniških iger na vedenje učencev OŠ Rodica Meta Plaznik, Laura Stupica Radoš, 9. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev
  69 Poslovanje domžalske slamnikarske tovarne Lakost v letih 1932–1935 Nika Grošelj, Lara Tekavc, 9. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev, zlato priznanje ZOTKS, zlato priznanje mladih zgodovinarjev ZPMS
  70 Kitarsko društvo Domžale in odkupovanje kit v obdobju 1911–1913 Teja Šabec, Tajda Klopčič, 8. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev, zlato priznanje ZOTKS, zlato priznanje mladih zgodovinarjev ZPMS
  71 Skrivnostni porod, Običaji ob rojstvu pred petdesetimi leti in danes Maša Marija Vrtačnik, Urša Štepec, 9. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev, srebrno priznanje ZOTKS
2012/2013 72 Zgodbe, ki jih pišejo lasje Tara Kankaraš, Anja Rudof, 9. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev, bronasto priznanje ZOTKS
  73 Zgodovinski oris šolske knjižnice Osnovne šole Rodica Teja Šabec, Tajda Klopčič, 9. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev, bronasto priznanje ZOTKS, zlato priznanje mladih zgodovinarjev ZPMS
  74 Domoznanska literatura za Domžale v Knjižnici Domžale Manca Kofol, Ajda Kankaraš, 9. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev, bronasto priznanje ZOTKS, zlato priznanje mladih zgodovinarjev ZPMS
  75 Otroški časopisi pred stotimi leti in danes, Katere časopise berejo učenci OŠ Rodica danes? Jan Žabkar, Luka Žabkar, 6. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev, bronasto priznanje ZOTKS, zlato priznanje mladih zgodovinarjev ZPMS
  76 Ali jemo zdravo? Prehranjevalni okus petošolcev OŠ Rodica Maša Krpič Korošec, 6. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev
  77 Kvaliteta življenja v Domu upokojencev Domžale Samo Mazovec, 5. razred Območno priznanje mladih raziskovalcev

(Skupno 197 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost