• Osnovna šola Rodica stoji na območju, ki so mu domačini nekoč rekli Roje. To je ledinsko ime za območje med Kamniško Bistrico na vzhodu in Mlinščico na zahodu, ki je omejevala naselji Rodica in Spodnje Jarše. Na tem območju je bila leta 1972 zgrajena šola, ki se danes imenuje Osnovna šola Rodica, leta 1983 pa je poleg nje zrasla še osnovna šola s prilagojenim programom, najprej poimenovana Osnovna šola Olge Avbelj, danes Osnovna šola Roje.
  • Šoloobvezni otroci z območja Jarš in Rodice so do izgradnje nove šole obiskovali Podružnično šolo Jarše, ki je delovala v okviru I. osnovne šole Domžale.
  • Prva osnovna šola na Rojah (današnja Osnovna šola Rodica) je bila zgrajena iz sredstev prvega samoprispevka, ki so ga občani izglasovali na referendumu 13. aprila 1969. Vsi delovno aktivni občani so za dobo petih let prispevali po en odstotek neto osebnega dohodka. Iz sredstev tega samoprispevka je Občina Domžale zgradila novi osemletki na Rojah in v Domžalah (OŠ Šlandrove brigade, danes OŠ Domžale) ter prizidek in telovadnico za osnovno šolo v Radomljah. Za izvedbo programa je ustanovila Sklad za izgradnjo šolske mreže. V kasnejših letih so sledili še trije samoprispevki (zadnji za obdobje 1984-1989), ki so zbrali sredstva za izgradnjo nove šole OŠ Venclja Perka (1980) in nove OŠ Olge Avbelj na Rojah (1984) ter za adaptacije in prizidke k že obstoječim šolam. Občinska skupščina je istočasno z gradnjo prve šole na Rojah zagotovila sredstva za izgradnjo prehoda prek Kamniške Bistrice, severno od zvezne ceste, ki je omogočal varen prihod otrok v šolo z območja Vira in Količevega.

1 idejna skica

  • Komisija občinskega Sklada za izgradnjo šolske mreže je izmed treh prispelih načrtov za izgradnjo nove šole na Rojah izbrala skice Projektnega biroja iz Velenja. Načrtovali so izgradnjo 13-ih učilnic za višjo in 6 za nižjo stopnjo, upravne prostore, kabinete, večnamenski prostor, telovadnico in druge prostore. Izmera in odkup zemljišča za šolo je bila končana v maju 1970. Vzporedno z javno razgrnitvijo idejnega projekta, ki je bila v vseh prizadetih krajevnih skupnostih, je stekla tudi akcija za ureditev varnega prehoda preko Kamniške Bistrice.

3 temeljni kamen P

4 govorniki Černe Klemenc P

 

Sklad za izgradnjo šolske mreže Občine Domžale je poslal ponudbe petim največjim gradbenim podjetjem v Sloveniji. Konec leta 1970 je ugotovil, da sta podjetji GP Obnova Ljubljana in GP Beton Zagorje najugodnejša ponudnika za izvedbo načrtovanih gradbenih del.

19. aprila 1971 so predstavniki GP Obnova, Skupščine Občine Domžale in Sklada za izgradnjo šolske mreže s skromno slovesnostjo položili temeljni kamen za novo šolo na novonastalem gradbišču na Rojah.

Sliki: Na slovesnosti ob polaganju temeljnega kamna, na spodnji sliki z leve stojijo Janko Kralj, Maks Zajc, Jakob Černe in Albin Klemenc.

POIMENOVANJE NOVE ŠOLE NA ROJAH je bilo času primerno. Iz vrst domžalskih komunistov je prišla pobuda, da bi se nova šola poimenovala po takratnem predsedniku republike Josipu Brozu Titu kot simbol znanja, samoupravljanja in v povezavi s praznovanjem njegove 80-letnice. 11. aprila 1972 je Kabinet predsednika republike odobril poimenovanje šole po predsedniku Josipu Brozu Titu. Sklep o poimenovanju šole je Skupščina Občine Domžale sprejela 15. junija 1972. Tako se je šola imenovala do sredine šolskega leta 1991/1992, ko je Občina Domžale sprejela sklep o preimenovanju šole v OŠ Rodica.

3 Slavnostno odprtje nove osemletne Osnovne šole Josip Broz Tito

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavnostno odprtje Osnovne šole Josip Broz Tito (današnje Osnovne šole Rodica) je bilo 24. junija 1972. Ob navzočnosti vidnejših občinskih delavcev, predstavnikov sosednjih občin in republike je novo šolo slovesno odprl Mitja Ribičič. Slavnostni govornik je bil Albin Klemenc, predsednik Skupščine Občine Domžale, govore pa so imeli tudi Mitja Ribič, ravnatelj Jernej Lenič in drugi. Po slavnostnem programu si je šolo ogledalo več kot tisoč otrok in občanov, ki so ponosno dajali pozitivno sodbo o novi zgradbi.

6 prireditev ob odprtju šole

7 Ciril Ribičič 1972 odprtje šole

 

 

 

Kot predstavnik državnega političnega vrha se je slavnostnega odprtja nove šole na Rojah udeležil Mitja Ribičič.

 

 

 

 

 

Literatura in viri:

  • Zbornik, 40 let delovanja OŠ Rodica, Domžale, maj 2012.
  • Šolstvo v domžalski občini, Zbornik ob 150-letnici ustanovitve osnovne šole v Domžalah, Domžale, 2014.

 

 

(Skupno 158 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost