Na sliki: Utrinek z osrednje slovesnosti ob praznovanju 40-letnice šole, junija 2012.

Drugi dve desetletji je šola delovala pod sedanjim imenom Osnovna šola Rodica. Dogodkov, ki se zvrstijo v toku enega šolskega leta, je veliko, v obdobju dveh desetletjih pa ogromno. Brez natančnega pregleda šolskega arhiva jih ni mogoče našteti. Mogoče je to naloga za avtorje zbornika ob naslednji okrogli obletnici šole. Na tem mestu naj navedemo samo nekatere pomembnejše dogodke, ki so bili omenjeni v zborniku ob 40-letnici delovanja šole, ti pa nas bodo verjetno spomnili še na mnoge druge, ki niso omenjeni.

Nekaj pomembnejših strokovnih novosti v tretjem in četrtem desetletju:

 • V šolskem letu 1993/1994 so učitelji opismenjevali petošolce s projektom “Petra”. Izvedli smo program z naslovom “Šola je življenje” (pod vodstvom Lili Jazbec), ki se je zaključil na taboru na Planini pod Golico.
 • V šolskem letu 1995/1996 smo se pridružili slovenski mreži ekošol in začeli s številnimi aktivnostmi sistematično skrbeti za čisto in zdravo okolje v najširšem smislu.
 • V naslednjih letih se je širil program pouka ob računalniku in obseg šol v naravi ter raziskovalnih taborov v lastni organizaciji (Črna na Koroškem, Ljubelj, Velika planina).
 • Prva šolska publikacija je izšla v šolskem letu 1998/1999. Šolo smo večkrat promovirali na prireditvi Dnevi slovenskega izobraževanja. Vključili smo se v projekt Zdrava šola. Razširili smo program šol v naravi (v okviru CŠOD).
 • V šolskem letu 1999/2000 so na predmetni stopnji potekale intenzivne priprave novih učnih načrtov in organizacijske priprave za uvedbo devetletke v 7. razredu. V naslednjem šolskem letu smo začeli uvajati in spremljati program devetletne osnovne šole v 7. razredu in se pripravljali na devetletko v 8. razredu.
 • V šolskem letu 2001/2002 smo bili vključeni v Mrežo učečih se šol, izvajali smo devetletko v 7. in 8. razredu ter se pripravljali na delo v 9. razredu.
 • V šolskem letu 2002/2003 se je učencem na šoli predstavilo kar 18 srednjih šol. Množično so nas obiskovali učitelji iz sosednjih šol, ki so se na devetletko v zadnjem triletju šele pripravljali. Ob koncu šolskega leta smo iz šole pospremili prvo generacijo devetletkarjev.
 • Vključili smo se v mrežo slovenskih Unesco šol, v šolskem letu 2002/2003 kot opazovalci, naslednje leto pa tudi formalno. Osrednji projekt v okviru Unesco šole je nosil naslov Dediščina v rokah mladih – mladi posvojijo spomenik, v okviru katerega smo posvojili Mlinščico, Kofutnikovo domačijo in grobeljski drevored.
 • V šolskem letu 2003/2004 je v 1. razred devetletke vstopila prva generacija leto dni mlajših učencev. Pri vseh predmetih so se uvajali novi ali posodobljeni učni načrti. Po dolgih letih prekinitve je bilo ponovno organizirano jutranje varstvo.
 • Pričele so se priprave na oblikovanje šolskega vzgojnega načrta (analiza stanja, študij, vrednote itd.). Šola je bila študijsko središče enajstih predmetnih področij. Obiskali so nas strokovni delavci OŠ Črenšovci, katerim smo predstavili izkušnje na področju zmanjševanja nasilja, in se seznanili z njihovimi inovacijskimi pristopi.
 • Promocijo zdravja, gibanja in športa je v letih 2006-2014 potekala v obliki projektnega dne z imenom Šolske športne igre.
 • V šolskem letu 2008/2009 smo dokončali vzgojni načrt in pravila šolskega reda. Nacionalno preverjanje znanja se je izvajalo tudi v 6. razredu.
 • V septembru 2008 so bili devetošolci, ki so bili aktivni v projektu MEPI (Mednarodni program za mlade), na sprejemu v Slovenski filharmoniji, ko je Slovenijo obiskala angleška kraljica Elizabeta.
 • Spomladi 2009 so nas obiskali učenci in učitelji francoske šole iz mesta Cessou. Tako se je zaključilo sodelovanje preko spletne povezave v okviru projekta eTwinning. Mednarodna dejavnost je potekala tudi v debatnih aktivnostih, še posebej v okviru projekta ACES (sodelovanja šol centralne Evrope).
 • V šolskem letu 2009/2010 so se pričele aktivnosti v dveh obširnih, dvoletnih mednarodnih projektih: Comenius šolska partnerstva (sodelovanje s šolami iz Grčije, Turčije in Poljske) in Comenius Regio (sodelovanje z ustanovami v lokalni skupnosti: Vrtec Domžale, Knjižnica Domžale, Center za mlade Domžale, sodelovanje s partnerskimi ustanovami in poljskega mesta Lodž).
 • Pričeli smo izvajati ukrep Evropske unije za spodbujanje uživanja sadja in zelenjave – Shema šolskega sadja, z bogatimi spremljajočimi vzgojnimi dejavnostmi.

Poleg “vsešolskih” projektov so strokovni delavci sodelovali v številnih razvojno-raziskovalnih in inovacijskih projektih.

Naj omenimo še nekaj posebnih dogodkov iz obdobja tretjega in četrtega desetletja delovanja osnovne šole.

 • V okviru svečanosti ob 20-letnici delovanja šole je izšla jubilejna številka šolskega glasila, likovni krožek pa je pripravil samostojno razstavo v Likovnem razstavišču v Domžalah. Člani komornega zbora so posneli Božične pesmi skladatelja Janeza Bitenca in Pesmice za Barbaro skladatelja Tomaža Habeta, ki so jih javnosti predstavili na koncertu v Mengšu, v novi kapeli v Jaršah in v cerkvi v Škocjanu. Zborček je vodil gostujoči glasbeni pedagog Karel Leskovec. Božične pesmi so snemali tudi še naslednje šolsko leto in jih predstavili v jarški kapeli.
 • Šolsko leto 1993/1994 je zaznamoval požar v oddelkih Jarše, ki je izbruhnil na novoletni predstavi v jarški telovadnici in povzročil precej škode.
 • Najbolj odmeven projekt v šolskem letu 1995/1996 je bil Glina v naših rokah, katere rezultat je bila videokaseta in bilten ter predstavitev v Šolskem epicentru, na Dnevih slovenskega izobraževanja, na Dnevu odprtih vrat v šoli in na razstavi Društva upokojencev na Viru.
 • Gledališki krožek je v sodelovanju s Kulturnim društvom Groblje sodeloval na miklaževanju v Mengšu, Topolah in v Grobljah. Z otroško igro so obogatili praznično božično-novoletno pričakovanje v vrtcu Urša in njihovih enotah. Sodelovanje se je nadaljevalo in razširilo ter traja še danes.
 • Šolsko leto 1996/1997 so obogatile dejavnosti: Orffov inštrumentarij, komorni zbor, šolsko glasilo in šolski radio. Zgodovinski krožek je pripravil odmevno razstavo Rimljan sem, ki jo je naslednje šolsko leto razširil in predstavil v Šolskem epicentru ter na Dnevih slovenskega izobraževanja. Učenci so se v tem šolskem letu prvič pomerili na tekmovanju turističnih podmladkov, sodelovanje pa je postalo tradicionalno.
 • V šolskem letu 1999/2000 je bila šola organizatorica regijskega srečanja turističnih podmladkov. V šolskem letu je izstopalo tekmovanje za najlepši strah iz buč in koncert z Adijem Smolarjem. Šolska skupnost je v tem letu pripravila prvi sprejem prvošolcev v šolsko skupnost v okviru šolskega projekta Vrstniško prijateljstvo, ki poteka še danes.
 • V šolskem letu 2000/2001 je likovni krožek pripravil razstavo likovnih del učencev v graščini Dol. Dejavnosti geografskega krožka, posvečene Mlinščici, so bile predstavljene v oddaji Modro na nacionalni televiziji, v Sobotni raglji na nacionalnem radiu pa so sodelovali učenci s predstavitvijo natečaja za najlepši strah iz buč. Nacionalna televizija je za oddajo Modro posnela tudi našo akcijo Vrstniško prijateljstvo.
 • Kot predstavniki slovenskih šol smo bili izbrani za nastop na komemorativni slovesnosti v Mauthausnu. Gledališki krožek je še razširil svoje sodelovanje s krajem (sodelovanje na prireditvi ob krajevnem prazniku KS Jarše-Rodica, na zaključni prireditvi akcije “Čisti zobje” v Domžalah in na prireditvi, posvečeni materinskemu dnevu).
 • Od šolskega leta 2002/2003 dalje učenci raziskujejo v okviru Gibanja znanost mladini ZOTKS, dve leti kasneje pa tudi v okviru ZPMS (v okviru programa Mladi raziskovalci zgodovine).
 • Leta 2003 smo izdali knjigo Učna pot ob Mlinščici, Vodne naprave na Mlinščici ter zaton mlinarstva v Jaršah in na Rodici, ki smo jo predstavili 26. septembra 2003 v večnamenskem prostoru.
 • V šolskem letu 2003/2004 je bilo v knjižnici šole in v večnamenskem prostorov več odmevnih recitalov. Recital Srečko Kosovel je bil posvečen 100-letnici rojstva pesnika. Šolska glasbena skupina Pop Teens je predstavila praizvedbo Kosovelove pesmi.
 • Ob tretji obletnici delovanja šole je bila slavnostna akademija v grobeljskem Kulturnem domu, na kateri so sodelovali tedanji in nekdanji učenci šole.
 • 20. oktobra 2006 smo 100-letnico šolstva v Jaršah počastili s slavnostnim odkritjem spominske plošče na jarški šoli, s spominsko razstavo Šola nekoč, šola danes in z osrednjo slovesnostjo v grobeljski dvorani. Istočasno je izšel zbornik Šola ob bregu Mlinščice, zbornik ob 100-letnici šolstva v Jaršah, ki smo ga predstavili 24. novembra 2006 v dvorani Knjižnice Domžale.
 • V naslednjem šolskem letu pa je na svetovni dan knjige izšla še pesniška zbirka učencev Pesem je srce, srce je pesem. Izhajati je začelo šolsko glasilo Rodica je špica. V knjižnici in večnamenskem prostoru smo občinstvu predstavili odmevne recitale, likovne in kiparske razstave.  Več o teh in ostalih dogodkih v zadnjem desetletju lahko preberemo na spletnih straneh pod zavihkom Zamudili.

Nekaj slikovnih utrinkov:

Literatura in viri:

 • Zbornik, 40 let delovanja OŠ Rodica, Domžale, maj 2012.
 • Šolstvo v domžalski občini, Zbornik ob 150-letnici ustanovitve osnovne šole v Domžalah, Domžale, 2014.

 

 

(Skupno 49 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost