Šolanje otrok, njihovo napredovanje, težave ali uspehe spremljava strokovni delavki v šolski svetovalni službi. V sodelovanju s starši, učitelji in z vodstvom šole želiva ustvarjati takšne pogoje, v katerih se bodo otroci čim bolje razvijali. Šolska svetovalna služba se tako z učenci, starši, učitelji in včasih drugimi strokovnjaki ne srečuje samo v težavnih situacijah, ampak aktivno sodeluje v uresničevanju ciljev sodobne šole.

Šolski svetovalni delavki sva:

Dosegljivi sva vsak delovni dan od 8.00 do 15.00. Zaradi delovnih obveznosti in pouka se starši za osebni obisk predhodno najavite po telefonu, učenci pa naju vedno lahko poiščete v kabinetih.

Delujeva na različnih področjih strokovne pomoči, svetovanja in razvojno-preventivnih dejavnosti:

TJAŠA KRANJC:

 • koordinacija in vodenje vpisa in evidence šolskih novincev,
 • socialno-ekonomske stiske,
 • poklicna orientacija,
 • čustveno – vedenjska problematika učencev na predmetni stopnji,
 • mentorstvo šolskemu parlamentu.

MAJA PETEK TOMŠIČ:

 • vodenje postopkov vpisov, prešolanj,
 • koordinacija dela z nadarjenimi učenci,
 • koordinacija dela s priseljenci,
 • analiza učne problematike, načrtovanje pomoči učencem z učnimi težavami,
 • koordinacija in vodenje postopkov usmerjanja otrok s posebnimi potrebami,
 • čustveno – vedenjska problematika učencev na razredni stopnji,
 • NPZ – nosilec z izvedbenim načrtom opredeljenih nalog,
 • eA – podpora učiteljem.

Skupna pa so nama sledeča področja:

 • evalvacija vzgojno-izobraževalnega dela,
 • načrtovanje področij izboljšav,
 • načrtovanje in sodelovanje pri pripravi izobraževalnega načrta šole,
 • preventivno delo (pomoč pri načrtovanju/izvajanju razrednih ur, dni dejavnosti, drugih oblik dela z učenci),
 • sodelovanje s starši (sodelovanje pri načrtovanju/izvedbi roditeljskih sestankov, koordinacija stikov s starši…),
 • sodelovanje z učitelji in vodstvom,
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami (CSD, ZD, ZRSŠ, Svetovalni center, Občina Domžale…),
 • sodelovanje v projektnih timih (Zdrava šola, EKO šola…).

Koristne spletne informacije za učence in starše:

(Skupno 413 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost