ARHIV RAZISKOVALNIH NALOG UČENCEV OSNOVNE ŠOLE RODICA V OBDOBJU 2002-2014

12. šolsko leto 2013/2014 (regijsko na OŠ Brinje Grosuplje) 

Z.št.

Naslov raziskovalne naloge/področje

Učenec/učenka

Dosežki

65

OHRANJANJE SPOMINA NA FRANCA BUKOVCA – etnologija

Ariana Andoljšek, 5. a,

Leja Novak, 8. b,

Eva Pogačar, 8. b

Območno priznanje – mladi raziskovalci

ZLATO priznanje na državnem srečanju mladh raziskovalcev Gibanja znanost mladini ZOTKS

64

PRODAJA SLAMNIKOV KARLA KOŠIRJA IZ DOMŽAL V LETIH 1929-1932 – ekonomija

Jan Žabkar,

Luka Žabkar, 7. a

Območno priznanje – mladi raziskovalci

63

METKA PICHLER (1948-1989),

Življenje in delo glasbene pedagoginje – zgodovina

Samo Mazovec, 6. a

Območno priznanje – mladi raziskovalci

ZLATO priznanje na državnem srečanju mladih raziskovalcev Gibanja znanost mladini ZOTKS 

62 KAROL KOŠIR, FRANC BUKOVEC IN METKA PICHLER, NJIHOVO ŽIVLJENJE IN DELO – zgodovina Ariana Andoljšek, Samo Mazovec, Jan Žabkar, Luka Žabkar, Eva Pogačar, Leja Novak

ZLATO priznanje na 45. državnem srečanju mladih zgodovinarjev Zveze prijateljev mladine Slovenije

(na OŠ Leskovec pri Krškem)

11. šolsko leto 2012/2013 (regijsko na OŠ Preserje pri Radomljah) 

Z.št.

Naslov raziskovalne naloge/področje

Učenec/učenka

Priznanja

61

DOMOZNANSKA LITERATURA V DOMŽALSKI SPLOŠNI KNJIŽNICI V OBDOBJU 1923–2012 – slovenščina

Ajda Kankaraš,

Manca Kofol, 9. c

Območno priznanje – mladi raziskovalci 

BRONASTO priznanje – državno mladi raziskovalci

ZLATO priznanje – mladi zgodovinarji ZPMS

60

ZGODOVINSKI ORIS ŠOLSKE KNJIŽNICE OSNOVNE ŠOLE RODICA, Organiziranost in založenost šolske knjižnice – zgodovina

Tajda Klopčič,

Teja Šabec, 9. c 

Območno priznanje – mladi raziskovalci 

BRONASTO priznanje – državno mladi raziskovalci

ZLATO priznanje – mladi zgodovinarji ZPMS

59

ZGODBE, KI JIH PIŠEJO LASJE, Ženske frizure v 20. stoletju – etnologija

Tara Kankaraš,

Anja Rudof, 9. c 

Območno priznanje – mladi raziskovalci

BRONASTO priznanje – državno mladi raziskovalci

58

OTROŠKI ČASOPISI PRED STOTIMI LETI IN DANES, Katere časopise berejo učenci OŠ Rodica danes? interdisciplinarno področje

Jan Žabkar,

Luka Žabkar, 6. a 

Območno priznanje – mladi raziskovalci 

ZLATO priznanje – mladi zgodovinarji ZPMS – med tremi najboljšimi na srečanju

57

ALI JEMO ZDRAVO? Prehranjevanje mojih sošolcev na OŠ Rodica – biologija

Maša Krpič Korošec, 6. a 

Območno priznanje – mladi raziskovalci

56

KVALITETA ŽIVLJENJA V DOMU UPOKOJENCEV DOMŽALE – sociologija

Samo Mazovec, 5. a 

Območno priznanje – mladi raziskovalci

10. šolsko leto 2011/2012 (regijsko na OŠ Jurija Vege Moravče) 

Z.št.

Naslov raziskovalne naloge/področje

Učenec/učenka

Priznanja

55

SKRIVNOSTNI POROD, Običaji ob rojstvu pred petdesetimi leti in danes – etnologija

Maša Vrtačnik,

Urša Štepec, 9. c

Območno priznanje – mladi raziskovalci 

SREBRNO priznanje – državno mladi raziskovalci

54

POSLOVANJE SLAMNIKARSKE TOVARNE LAKOST V DOMŽALAH V LETIH 1932-1935 – interdisciplinarno področje

Nika Grošelj,

Lara Tekavc, 9. c

Območno priznanje – mladi raziskovalci 

ZLATO priznanje – državno mladi raziskovalci

ZLATO priznanje – mladi zgodovinarji ZPMS

53

KITARSKO DRUŠTVO V DOMŽALAH V LETIH 1911–1913 – zgodovina

Tajda Klopčič,

Teja Šabec, 9. c

Območno priznanje – mladi raziskovalci 

SREBRNO priznanje – državno mladi raziskovalci

ZLATO priznanje – mladi zgodovinarji ZPMS

52

VPLIV RAČUNALNIŠKIH IGER NA VEDENJE UČENCEV – sociolgija

Meta Plaznik,

Laura Stupica Radoš, 9. c

Območno priznanje – mladi raziskovalci 


9. šolsko leto 2010/2011 (regijsko na OŠ Trzin) 

Z.št.

Naslov ra ziskovalne naloge/področje

Učenec/učenka

Priznanja

51

FACEBOOK IN PRIJATELJSTVO, Pomen facebooka za učence 9. razreda OŠ Rodica – sociologija

Ana Fatur,

Špela Mičunovič, 9. b

Območno priznanje – mladi raziskovalci 

BRONASTO priznanje – državno mladi raziskovalci

50

PRIMERJAVA KMEČKIH HIŠ,

Kofutnikova domačija v Srednjih Jaršah in Gmajnarjeva domačija na Sveti Trojici – zgodovina

Tinkara Cerar,

Maruška Juhant, 8.b

Območno priznanje – mladi raziskovalci 

BRONASTO priznanje – državno mladi raziskovalci

Prva nagrada ZOTKS  za medgeneracijski projekt

49

ANGELA JANŠA (1884–1965),

Spomini na prvo jarško učiteljico – zgodovina

Nika Grošelj,

Lara Tekavc, 8. c

Območno priznanje – mladi raziskovalci, 

ZLATO priznanje – mladi zgodovinarji ZPMS

48

ZRCALCE, ZRCALCE NA STENI POVEJ, Odnos deklet 8. in 9. razreda OŠ Rodica do svojega zunanjega videza – psihologija

Lea Hrovat,

Neža Škofljanc, 8. c

Območno priznanje – mladi raziskovalci 


47

OD KDAJ ŽENSKE NOSIJO HLAČE?

Prispevek k oblačilni kulturi žensk v 20. stoletju – etnologija

Anamarija Hribar,

Neža Šabec, 9. b,

Živa Stare, 9. a

Območno priznanje – mladi raziskovalci 

BRONASTO priznanje – državno mladi raziskovalci

ZLATO priznanje – mladi zgodovinarji ZPMS

46

ŽENSKI ČASOPISI PRED STOTIMI LETI IN DANES – interdisciplinarno področje


Tajda Klopčič,

Teja Šabec, 7.b

Območno priznanje – mladi raziskovalci 

SREBRNO priznanje – državno mladi raziskovalci

ZLATO priznanje – mladi zgodovinarji ZPMS

45

OHRANJANJE SLOVENSKEGA NARODNEGA IZROČILA V ZDA – etnologija

Maša M. Vrtačnik,

Ana Lamberšek,

Urša Štepec, 8. c

Območno priznanje – mladi raziskovalci 

SREBRNO priznanje – državno mladi raziskovalci

44

S ŠAMPONOM DO MOČNEJŠIH LAS – biologija

Meta Plaznik,

Laura Stupica Radoš, 8. c

Območno priznanje – mladi raziskovalci 

BRONASTO priznanje – državno mladi raziskovalci

8. šolsko leto 2009/2010 (regijsko na OŠ Marije Vere Kamnik) 

Z.št.

Naslov raziskovalne naloge/področje

Učenec/učenka

Priznanja

43

SLOVENSKI MISIJONARJI V AFRIKI Humanitarna dejavnost slovenskih misijonarjev na Madagaskarju, v Ruandi, v Burundiju in v Zambiji ter na Slonokoščeni obali – etnologija

Maša Marija Vrtačnik,

Laura Maučec, 7. c

Območno priznanje – mladi raziskovalci,

ZLATO priznanje – državno mladi raziskovalci

ZLATO priznanje – mladi zgodovinarji ZPMS

42

POPLAVE, NA POMOČ!

Ukrepi ob poplavah Kamniške Bistrice na domžalskem območju v zadnjih dveh desetletjih – etnologija

Maruška Juhant,

Tinkara Cerar, 7. b

Območno priznanje – mladi raziskovalci,

BRONASTO priznanje – državno mladi raziskovalci

SREBRNO priznanje – mladi zgodovinarji ZPMS


41

OPERNI PEVEC ANTON ŠUBELJ Z RODICE (1899–1965) in njegovo prvo potovanje v Ameriko (1928–1929) – zgodovina

Nika Grošelj,

Lara Tekavc, 7. c

Območno priznanje – mladi raziskovalci,

ZLATO priznanje – državno  mladi raziskovalci40

REKLAMNI OGLASI V DOMŽALSKIH ČASOPISIH LETA 1925 IN DANES – interdisciplinarno področje

Anamarija Hribar,

Živa Stare,

Neža Šabec, 8. raz.

Območno priznanje – mladi raziskovalci,

SREBRNO priznanje – državno mladi raziskovalci

39

POVEJ, KAKO SE PIŠEŠ, PA TI POVEM, OD KOD SI, Pojavljanje in pomen priimkov učencev OŠ Rodica danes v primerjavi s priimki učencev jarške šole pred stotimi leti – slovenščina

Ana Lamberšek,

Meta Plaznik, 7. c

Območno priznanje – mladi raziskovalci,

BRONASTO priznanje – državno mladi raziskovalci38

ČESA SE BOJIMO?

Primerjava strahov predšolskih in šolskih otrok ter odraslih – psihologija

Lea Hrovat,

Neža Škofljanc,

Urša Štepec, 7. c

Območno priznanje – mladi raziskovalci


37

ALI SE SOSEDSKI ODNOSI SPREMINJAJO? Sosedski odnosi na domžalskem območju danes in pred petdesetimi leti – sociologija

Boris Adler,

Timotej Mušič,

Luka Repar, 9. raz.

Območno priznanje – mladi raziskovalci,

BRONASTO priznanje – državno mladi raziskovalci

SREBRNO priznanje – mladi zgodovinarji ZPMS


36

KOFUTNIKOVA DOMAČIJA V SREDNJIH JARŠAH, Moj kraj – moj ponos

Mentorice: Ana Medved, Draga J. Anžin, Vilma Vrtačnik Merčun 

Laura Maučec, Lea Hrovat, Maša Vrtačnik, Lara Tekavc, Urša Štepec, Meta Plaznik, Maruša Juhant, Tinkara Cerar

SREBRNO priznanje – turistični podmladki

7. šolsko leto 2008/2009 (regijsko na OŠ Rodica) 

Z.št.

Naslov raziskovalne naloge/področje

Učenec/učenka

Priznanja

35

HIGIENA IN BOLEZNI OTROK IN ODRASLIH V JARŠAH IN OKOLICI OD LETA 1941 DO DANES – etnologija 

Lina Tartara,

Anja Križnar,

Tina Juhant, 8. raz.

Območno priznanje – mladi raziskovalci,

ZLATO priznanje – državno mladi raziskovalci

ZLATO priznanje – mladi zgodovinarji ZPMS

34

KAKŠNO VODO PIJEMO? Primerjava pitnih vod s čebulnim testom – ekologija

Timotej Mušič,

Boris Adler, 8. raz.

Območno priznanje – mladi raziskovalci,

SREBRNO priznanje – državno mladi raziskovalci

33

ŠOLSKE KAZNI TREHH GENERACIJ UČENCEV OSNOVNE ŠOLE RODICA – etnologija

Luka Repar, 8. raz.

Območno priznanje – mladi raziskovalci,

BRONASTO priznanje – državno mladi raziskovalci

ZLATO priznanje – mladi zgodovinarji ZPMS

32

ZAKAJ KAMNIŠKI VLAK VOZI ŠE DANES? Kamniški vlak v težavnih časih (1968–1978) – zgodovina 

Špela Hribar,

Sabina Komar, 9. raz.

Območno priznanje – mladi raziskovalci,

SREBRNO priznanje – natečaj za najboljši učni plakat (ŠC Celje, Srednja šola za elektrotehniko in kemijo)

31

IZSELJEVANJE JARŠANOV V AMERIKO V ZAČETKU 20. STOLETJA (do leta 1927) – etnologija

Živa Stare,

Tajda Lončar, 7. raz.

Območno priznanje – mladi raziskovalci,

priznanje – natečaj za najboljši učni plakat (ŠC Celje, Srednja šola za elektrotehniko in kemijo)

6. šolsko leto 2007/2008 (regijsko na OŠ Preserje pri Radomljah) 

Z.št.

Naslov raziskovalne naloge/področje

Učenec/učenka

Priznanja

30

MOTIVACIJA, VREDNOTE IN USPEH ŠPORTNIKOV NA NAŠI ŠOLI – psihologija

Monika Adler,

Maša Žerjav, 9. raz.

Območno priznanje – mladi raziskovalci

29

SLAVNOSTNA OBLAČILA NA VALETAH OŠ RODICA V ZADNJEM DESETLETJU – etnologija 

Lucija Gerbec,

Nina Moneta, 9. raz.

Območno priznanje – mladi raziskovalci

28

OBLAČILNA KULTURA ŠOLSKIH OTROK V JARŠAH PRI DOMŽALAH NEKOČ IN DANES – etnologija 

Anja Križnar,

Luka Repar,

Lina Tartara, 7. raz.

Območno priznanje – mladi raziskovalci,

ZLATO priznanje – mladi zgodovinarji ZPMS,

ZLATO priznanje – državno mladi raziskovalci

27

PRI NAS PA PO SLOVENSKO, Imena gostišč v Jaršah, na Rodici, na Viru in na Količevem – slovenščina 

Tjaša Jerman,

Vesna Prašnikar, 9. raz.

Območno priznanje – mladi raziskovalci,

BRONASTO priznaje – državno mladi raziskovalci

5. šolsko leto 2006/2007 (regijsko na OŠ Preserje pri Radomljah) 

Z.št.

Naslov raziskovalne naloge/področje

Učenec/učenka

Priznanja

26

KOMUNIKACIJA NA DALJAVO NEKOČ IN DANES – sociologija

Lea Brnot,

Maja Rejc,

Sara Pavlič,

Tina Novak

Območno priznanje – mladi raziskovalci

SREBRNO priznanje – mladi zgodovinarji ZPMS

25

OPREMA KOFUTNIKOVE DOMAČIJE V SREDNJIH JARŠAH – etnologija

Monika Adler,

Maša Žerjav, 8. raz.

Območno priznanje – mladi raziskovalci

24

NOVO NASELJE V SPODNJIH JARŠAH – geografija

Matic Mestek,

Jan Mihelič, 8. raz. 

Območno priznanje – mladi raziskovalci

23

STARA HIŠNA IMENA V SREDNJIH IN SPODNJIH JARŠAH – slovenščina

Tjaša Jerman,

Vesna Prašnikar, 8. raz. 

Območno priznanje – mladi raziskovalci,

SREBRNO priznanje – državno mladi raziskovalci

4. šolsko leto 2005/2006 (regijsko na OŠ Preserje pri Radomljah) 

Z.št.

Naslov raziskovalne naloge/področje

Učenec/učenka

Priznanja

22

ŽENSKE V ISLAMU DANES IN OHRANJANJE VERSKE TRADICIJE MUSLIMANSKIH PRISELJENCEV V SLOVENIJI – sociologija

Tina Hribar,

Jasmina Alagić

Območno priznanje – mladi raziskovalci

21

PRISPEVEK K ZGODOVINI MAJDIČEVE DRUŽINE V ZGORNJIH JARŠAH – zgodovina

Anja Mihelič,

Klavdija Slapar

Območno priznanje – mladi raziskovalci,

BRONASTO priznanje – državno mladi raziskovalci

20

ŽIVLJENJE IN DELO V OSOLINOVEM MLINU V SREDNJIH JARŠAH – etnologija

Maja Grujič,

Andreja Jeretina

Območno priznanje – mladi raziskovalci

19

NAJLJUBŠE IGRAČE OTROK TREH GENERACIJ – etnologija

Monika Adler,

Tjaša Jerman,

Matic Mestek (Jan Mihelič)

Območno priznanje – mladi raziskovalci

SREBRNO priznanje – mladi zgodovinarji ZPMS

3. šolsko leto 2004/2005 (regijsko na OŠ Preserje pri Radomljah) 

Z.št.

Naslov raziskovalne naloge/področje

Učenec/učenka

Priznanja

18

JARŠKA ŠOLA MED DRUGO SVETOVNO VOJNO – zgodovina

Tjaša Bigec,

Nastja Horvat

Območno priznanje – mladi raziskovalci

17

JARŠKA ŠOLA PO DRUGI SVETOVNI VOJNI (1945-1960) – zgodovina

Ajda Vodlan,

Zala Vrbek

Območno priznanje – mladi raziskovalci

16

JARŠKA ŠOLA MED IN PO DRUGI SVETOVNI VOJNI – zgodovina

Tjaša Bigec, Nastja Horvat,

Ajda Vodlan, Zala Vrbek

ZLATO priznanje – mladi zgodovinarji ZPMS

15

KAKO SO V MLINŠČICI PRALE NAŠE BABICE? – etnologija

Maja Grujič,

Andreja Jeretina

Območno priznanje – mladi raziskovalci,

ZLATO priznanje – državno mladi raziskovalci

14

SVATBENA OBLAČILA V 20. STOLETJU NA DOMŽALSKEM OBMOČJU – etnologija

Anja Mihelič,

Klavdija Slapar

Območno priznanje – mladi raziskovalci

13

MATERNI JEZIKI IN NAREČJE NA NAŠI ŠOLI – slovenščina

Maša Hribar,

Maja Ivona Pretnar

Območno priznanje – mladi raziskovalci

SREBRNO priznanje – državno mladi raziskovalci

2. šolsko leto 2003/2004 (regijsko na OŠ Stranje) 

Z.št.

Naslov raziskovalne naloge/področje

Učenec/učenka

Priznanja

12

STARA HIŠNA IMENA NA RODICI – slovenščina

Andraž Vrhovec,

Dejan Tesovnik,

Dejan Zupančič

Območno priznanje – mladi raziskovalci,

ZLATO priznanje – državno mladi raziskovalci

11

ŽIVLJENJE V KOFUTNIKOVI DOMAČIJI V SREDNJIH JARŠAH – zgodovina

Teja Grad,

Karmen Moneta

Območno priznanje – mladi raziskovalci,

SREBRNO priznanje – državno mladi raziskovalci

10

PO SLEDEH ŽAGANE VODE – domžalske mlinščice – zgodovina

Tjaša Pele,

Sabina Slovenc,

Petra Stražar

Območno priznanje – mladi raziskovalci

9

SPRAVLJANJE SENA NEKOČ IN DANES – etnologija

Klemen Kos,

Anže Rus

Območno priznanje – mladi raziskovalci

8

KERNOV MLIN V ZALOGU PRI CERKLJAH – etnologija

Maruša Gujtman,

Saša Oštir

Območno priznanje – mladi raziskovalci

BRONASTO priznanje – državno mladi raziskovalci

7

RAST URBANIZIRANEGA PODEŽELSKEGA NASELJA VIR PRI DOMŽALAH – geografija

Eva Rovanšek,

Maša Štirn,

Urša Urbanija

Območno priznanje – mladi raziskovalci

6

KOZOLCI V JARŠAH IN NA RODICI – tehnika


Blaž Komar,

Žiga Zupanek

Območno priznanje – mladi raziskovalci

5

KRATKE ZGODBE, PREGOVORI IN UGANKE IZ STARIH MLINOV – slovenščina

Sabina Furar,

Ajda Vodlan,

Zala Vrbek

Območno priznanje – mladi raziskovalci

4

MLINŠČICA – NAŠ TURISTIČNI BISER – Turizmu pomaga lastna glava

Članice turističnega krožka

SREBRNO priznanje – turistični podmladki

1. šolsko leto 2002/2003 (regijsko na OŠ Stranje) 

Z.št.

Naslov raziskovalne naloge/področje

Učenec/učenka

Priznanja

3

STARE HIŠE V JARŠAH IN NA RODICI – geografija

Dejan Tesovnik,

Andraž Vrhovec

Območno priznanje – mladi raziskovalci

2

VODNJAKI V JARŠAH, NA RODICI IN NA VIRU – geografija

Katja Bigec,

Katja Klopčič,

Tjaša Zupanek

Območno priznanje – mladi raziskovalci

1

OHRANJENOST KOZOLCEV V JARŠAH IN NA RODICI – etnologija

Klemen Kos,

Žiga Zupanek

Območno priznanje – mladi raziskovalci,

BRONASTO priznanje – državno mladi raziskovalci

(Skupno 13 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost